สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน..ตำบลหนองเหล็ก..อำเภอศีขรภูมิ....จำนวน.1.แห่ง..2.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-08-2563 334 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน..ตำบลหนองเหล็ก..อำเภอศีขรภูมิ....จำนวน.1.แห่ง..2.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง