สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและหลังคาอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูม..จำนวน.2.แห่ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-08-2563 261 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและหลังคาอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูม..จำนวน.2.แห่ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง