สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอลำดวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-08-2563 272 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอลำดวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง