สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก....สสอ.ลำดวน...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-08-2563 390 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก....สสอ.ลำดวน...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง