สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-08-2563 412

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง