สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภํณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า สำหรับ รพ.สนม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2563 320

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภํณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า สำหรับ รพ.สนม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง