สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร รพ.สต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2563 338 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร รพ.สต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง