สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2563 361 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร  รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง