สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2563 277

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง