สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.บัวเชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-07-2563 322

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.บัวเชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง