สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง สำหรับ รพ.รัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-07-2563 343

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง สำหรับ รพ.รัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง