สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน รพ.ท่าตูม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-07-2563 332 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน รพ.ท่าตูม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง