สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต.ในอำเภอศีขรภูมิ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-07-2563 348 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต.ในอำเภอศีขรภูมิ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง