สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต.ขวาวใหญ่และ รพ.สต.นารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-07-2563 475 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต.ขวาวใหญ่และ รพ.สต.นารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง