สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังอาคารทำการ รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-07-2563 378 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังอาคารทำการ รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง