สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่องและราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 3 ราว สำหรับ รพ.ชุมชน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-07-2563 321

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าจำนวน 2  เครื่องและราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 3 ราว สำหรับ รพ.ชุมชน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง