สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระุตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าและเครื่องอัลตราวาวด์เพื่อการรักษา จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.ชุมชน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-07-2563 355

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระุตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าและเครื่องอัลตราวาวด์เพื่อการรักษา จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.ชุมชน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง