สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน จำนวน1 เครื่อง สำหรับ รพ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-07-2563 371

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน จำนวน1 เครื่อง สำหรับ รพ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง