สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-07-2563 523 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง