สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อทแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-07-2563 363 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อทแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง