สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลสำโรงทาบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-06-2563 529 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลสำโรงทาบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)