สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย จำนวน 4 เครื่อง รพ.สนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-06-2563 415

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย จำนวน 4 เครื่อง รพ.สนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง