สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง...ตำบลบึง..อำเภอเขวาสินรินทร์...จำนวน.1.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-06-2563 407 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง...ตำบลบึง..อำเภอเขวาสินรินทร์...จำนวน.1.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง