สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ได้จัดสรร จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-06-2563 485

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ได้จัดสรร จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง