ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วย รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (COHORT WARD) โรงพยาบาลจอมพระ จำนวน 1 รายการ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-06-2563 447 ดาวน์โหลดเอกสาร