สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 10 เครื่อง รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-06-2563 400

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 10 เครื่อง รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง