สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.แคน อำเภอสนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-06-2563 393 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.แคน อำเภอสนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง