ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-05-2563 395 ดาวน์โหลดเอกสาร