สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง รพ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-05-2563 555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง รพ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง