สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​​​

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-05-2563 388 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง