สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-05-2563 256

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง