สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสททอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-05-2563 408 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ปราสททอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง