ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสำโรงทาบ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-05-2563 237