ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีณรงค์ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีปร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-05-2563 217