การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 28-04-2563 571 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการ รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง

        สสจ.สุรินทร์ ขอแจ้งการปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้)