สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง รพ.ลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 13-04-2563 405

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง รพ.ลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง