สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 13-04-2563 438

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้ในสำนักงาน  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง