สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ รพช.ในจังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-04-2563 444

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ รพช.ในจังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง