ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสสจ.สุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-03-2563 786 ดาวน์โหลดเอกสาร