รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 05-03-2563 1024 ดาวน์โหลดเอกสาร