ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๗ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 13-02-2563 369 ดาวน์โหลดเอกสาร