ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสสจ.สุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2563 916 ดาวน์โหลดเอกสาร