ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2563 733 ดาวน์โหลดเอกสาร