ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2563 876 ดาวน์โหลดเอกสาร