รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในโรงพยาบาลชุมชน

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 23-01-2563 799 ดาวน์โหลดเอกสาร