ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 20-01-2563 876 ดาวน์โหลดเอกสาร