ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-01-2563 1065 ดาวน์โหลดเอกสาร