ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 03-01-2563 708 ดาวน์โหลดเอกสาร