สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่้องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด 2 หัว ระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลศีขรภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-12-2562 543 ดาวน์โหลดเอกสาร