รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 23-12-2562 506 ดาวน์โหลดเอกสาร